Aktuality

PRISPEJTE NÁM VAŠE 2%

Milí priaznivci RMka,

občianske združenie RM Sport Team sa tento rok v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2019.

V prípade, že by ste aj vy chceli podporiť športovcov, ktorých RM Sport Resort zastrešuje, môžete tak učiniť poukázaním 2% daní z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie športového vybavenia našich športovcov a pre podporu a reprezentáciu našich tímov a trénerov na súťažiach.

RM Sport Resort okrem našich trénerov sponzorsky podporuje aj Klub vzpierania, Spartan Race Training Group Prievidza a paralympionikov.

☝️Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%:

15.2.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

👉Prípadné otázky smerujte na marketing@rmsportresort.sk
👉Tlačivo pre podávanie 2%:
https://www.scribd.com/document/444926435/tla%C4%8Divo-2

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU 🥰

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *