Často kladené otázky

Koľko musím mať rokov, aby som mohol začať cvičiť v RM Sport Resort?

Naším členom sa môžeš stať od 15 rokov. Pokiaľ máš menej ako 15 rokov môžeš u nás športovať v sprievode dospelej osoby (18 r. a viac) alebo v sprievode osobného trénera. Tvoj zodpovedný zástupca vyplní na recepcii formulár a môžeš začať s trénerom s ktorým si sa vopred dohodol 😊.

Aké druhy členstiev ponúkate?

Na našej webovej stránke www.rmsportresort.sk ako aj na recepcii máš k dispozícii vždy aktuálny cenník poskytovaných služieb a ich dĺžku platnosti. Ale môžeš sa zastaviť osobne na recepcii a poradiť sa s dievčatami. Nezabudni však vždy zvážiť výber vhodnej permanentky vzhľadom na tvoju návštevnosť.

Ako sa mám registrovať a prečo mi nejde prihlásiť cez web alebo aplikáciu?

Registrovať sa môžeš osobne na recepcii alebo elektronicky. Pokiaľ sa ti nedá prihlásiť do rezervačného systému, neregistruj sa 2 krát. Zavolaj na recepciu +421 901 755 665. Zvyčajne zabudneš, že si sa už niekedy dávno registroval/a, zabudol/la si prihlasovacie údaje alebo uviedol/la zlú emailovú adresu. My to všetko za teba vyriešime 😊

Aké sú podmienky využívania depozitu?

Depozit si môžeš dobiť kedykoľvek na recepcii a využívať ho na kúpu služieb alebo tovaru. Pri nákupe tovaru môžeš pri určitej výške nabitej sumy spadnúť do zľavovej  skupiny 2, 5, alebo 8%. Platnosť depozitu je 12 mesiacov. O predlženie platnosti depozitu nie je možné požiadať, ale môžeš si ju kedykoľvek predĺžiť o ďalších 12 mesiacov nabitím min. 1€.

Ako môžem prerušiť svoje členstvo?

Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ti to nedovoľuje zdravotný stav, sa vieme dohodnúť aj na prerušení resp. zmrazení členstva na obdobie potrebné na tvoju rekonvalescenciu. Žiadosť o prerušenie treba doručiť osobne alebo zaslať emailom na info@rmsportresort.sk

Nezabudni uviesť svoje meno, dôvod, potvrdenie a dĺžku prerušenia.

Za oprávnené dôvody sa považuje:
– vážny zdravotný stav pretrvávajúci najmenej 21 dní a viac
– iný vážny dôvod pretrvávajúci najmenej 14 dní. Za iný vážny dôvod sa nepovažuje práca pendlerov pracujúcich v zahraničí, obchodných cestujúcich, dovolenka, plánovaná súkromná cesta počas obdobia dovoleniek, prázdnin a sviatkov počas roka.

Permanentku je možné predĺžiť len jedenkrát počas platnosti danej permanentky. Zároveň je toto právo potrebné uplatniť v lehote najneskôr do 14 dní od vzniknutej situácie uvedenej v bodoch vyššie, po uplynutí tejto lehoty právo zaniká.

Za doklad o zdravotnom probléme sa považuje lekárska správu od špecialistu, NIE od obvodného lekára. V prípade, ak nám nechceš poskytnúť lekársku správu, na recepcii je formulár potvrdzujúci neschopnosť, ktorý ti potvrdí špecialista alebo príslušný orgán. Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do obdobia, odkedy chceš členstvo prerušiť.

Je možné prerušiť alebo ukončiť členstvo kvôli tehotenstvu?

V prípade, ak ti nedovoľuje zdravotný stav kvôli tehotenstvu využívať naše služby, môžeme ti členstvo prerušiť a to na dobu 6 mesiacov (posledný trimester a tri mesiace po pôrode). V prípade rizikového tehotenstva, vieme členstvo pozastaviť aj na dlhšiu dobu. Žiadosť o prerušenie treba doručiť osobne alebo zaslať emailom na info@rmsportresort.sk. Nezabudni uviesť dôvod, potvrdenie od lekára, kópiu tehotenskej knižky a uviesť dĺžku prerušenia. Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do doby, kedy chceš členstvo prerušiť. Členstvo kvôli tehotenstvu nie je možné ukončiť ani preniesť na inú osobu.

Je moje zakúpené členstvo/permanentka prenosné?

Zakúpené členstvo/permanentka sú neprenosné na iného člena/klienta. Sú vždy zakúpené na konkrétne meno klienta a jeho zákaznícky profil. Zakúpené členstvo/permanentku môže vždy čerpať iba jedna osoba vrátane permanentiek skupinových cvičení, vstupu do sauny a pod., pokiaľ nejde o osobitne dohodnuté podmienky ako napríklad firemné členstvo.

Chcem cvičiť v sprievode osobného trénera. Ako postupovať?

Klikni na  www.rmsportresort.sk – tréneri. Oboznám sa s ich zameraním, vyber si toho najvhodnejšieho pre tvoje potreby a dohodni si s ním osobné stretnutie.