Profesionálne vybavená boxerská telocvičňa nachádzajúca sa na druhom poschodí. Fight Club zahŕňa jeden boxerský ring, ktorý je vhodný na tréningy jednotlivých bojových športov. Okrem neho sa v miestnosti nachádzajú aj boxerské vrecia určené na boxovanie. Miestnosť je vybavená časomierou na kondičné trénovanie a v miestnosti sú dostupné aj boxerské rukavice, lapačky a iné pomôcky na bojové umenia.