Aktuality

JARNÁ PREMENA s RMkom

Získaj svoju vysnenú postavu a vyhraj permanentku na 3 mesiace!

Začíname 1.2.2022

Pravidlá súťaže:

  • prihlasujte sa do 30.1.2022 mailom na info@rmsportresort.sk alebo u svojho RM trénera
  • prihláška musí obsahovať fotku postavy pred začiatkom premeny, výšku, váhu, pohlavie a vek
  • súťažíme celé 3 mesiace, termín ukončenia premeny je 30.4.2022 a je to zároveň termín na odovzdanie výstupných údajov (fotka postavy po ukončení premeny, váha)
  • naša odborná porota (tréneri RM) po ukončení súťaže vyhodnotia na základe vstupných a výstupných údajov víťaza premeny. Pri hodnotení sa do úvahy berie aj pohlavie a vek súťažiacich.
  • výherca získa trojmesačnú permanentku do fitness v RM Sport Resort v hodnote 120€

Budeme radi, ak nás počas svojej premeny budeš označovať RM Sport Resort

Všetky poskytnuté údaje uchovávame v súlade s GDPR.