MIESTNOSŤ CENA / HODINA POZNÁMKY VEĽKOSŤ PRIESTORU KAPACITA
S1 15€ bez pomôcok 102,3m2 + terasa 90,7m2 do 25 osôb
S2 18€ bez pomôcok 138,5m2 do 35 osôb
S2 30€ s pomôckami /trampolíny 138,5m2 do 22 osôb
S3 20€ bez pomôcok 103m2 do 10 osôb
S4 13€ bez pomôcok 72m2 do 12 osôb
S4 13€ na účely seminárov 72m2 do 25 osôb
S4 30€ s bicyklami (indoor cycling) 72m2 do 14 osôb (13 + tréner)

MIESTNOSŤ CENA / HODINA POZNÁMKY VEĽKOSŤ PRIESTORU KAPACITA
S1 15€ bez pomôcok 102,3m2 + terasa 90,7m2 do 25 osôb
S2 18€ bez pomôcok 138,5m2 do 35 osôb
S2 30€ s pomôckami /trampolíny 138,5m2 do 22 osôb
S3 20€ bez pomôcok 103m2 do 10 osôb
S4 13€ bez pomôcok 72m2 do 12 osôb
S4 13€ na účely seminárov 72m2 do 25 osôb
S4 30€ s bicyklami (indoor cycling) 72m2 do 14 osôb (13 + tréner)