MIESTNOSŤ
S1
S2
S3
S4
CENA / HODINA
15€
18€
20€
12€
POZNÁMKY
bez pomôcok
bez pomôcok
bez pomôcok
bez bicyklov, na účely športového tréningu
VEĽKOSŤ PRIESTORU
102,3m2 + terasa 90,7m2
138,5m2
103m2
72m2
KAPACITA
do 25 osôb
do 35 osôb
do 10 osôb
do 12 osôb
S4
S4
12€
20€
na účely seminárov
s bicyklami (indoor cycling)
72m2
72m2
do 25 osôb
do 14 osôb (13 + tréner)
V prípade dlhodobého a pravidelného nájmu (od 6. mesiacov) zľava 20%!
PRENÁJOM POMÔCOK
športové pomôcky (jumping trampolíny, TRX)
CENA / HODINA
10€
CENA / DEŇ
dataprojektor EPSON
flipcard
reproduktor BOSE
10€
7€
10€
40€
20€
40€