Test sa skladá zo 4-6stupňovaných záťaží. Po každej záťaži (napr. beh, stacionárny bicykel, veslársky trenažér atď.) sa odoberie kapilárna krv z ušného lalôčka alebo končeka prsta k zisteniu hladiny laktátu v krvi. Z nameraných hodnôt je vytvorená laktátová krivka a stanovený anaeróbny a aeróbny prah. Rezervovať sa môžete na tel. č. 0901 755 655.