Marek Kanianský

Bc. Marek Kaniansky

O MNE
Študoval som kondičné trénerstvo na filozofickej fakulte univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Aktívne som hrával ľadový hokej a futbal. Trénujem za účelom
zlepšenia zdravia a kondície. Kondičné tréningy a prípravy špecifické pre daný šport
osobitne. Preferujem hybridné a cross kondičné tréningy.
LICENCIE
Kondičný tréner IV. kval. stupňa
Tréner ľadového hokeja I. kval. stupňa
Futbalový tréner I. kval. stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný a silový tréner
Hokejový tréner
AthleteCross tréner
Tréner funkčného pohybu
Športová diagnostika
CHARAKTERISTIKA
– Kondičný tréning:
-rozvoj všeobecnej kondície
-športovo špecifický tréning (mládež a dospelí v individuálnych a kolektívnych
športoch)
– Tréningy zamerané na formovanie postavy
– Diagnostika kondičných a koordinačných schopností
– Kruhový tréning
– Athlete cross tréning
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
– Škola drepu (Banská Bystrica 2014)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Dubnica n. Váhom 2015)
– Hybrid training a programing (Bratislava 2015)
– Kurz techniky vzpierania (Žilina 2016)
– Movement seminár (Ostrava 2016)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Žilina 2016)
– SM SYSTEM – AF Rehab, Andrej Foltýn (2017)
– Funkčný strečing “B” – IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Mgr. Peter Zbyněk
(Trnava 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 1 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 2 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– 3S Diagnostika Terapia spúšťacích bodov (trigger points) – Core Training Martin
Snášel, (Dubnica nad Váhom 2018)
– Zdravo a Fit – Mgr.Daniel Pejčoch, (B.Bystrica 2018)
– Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia a náprava v tréningoch, Core Training, Martin Snášel (Bratislava 2019)
– 3. medzinárodná konferencia fyzio a šport (Bratislava 2020)
OSOBNÉ VÝKONY
– Silový trojboj RAW: 3.miesto (SK rekord bench press) Majstrovstvá Slovenska
Žilina (apríl 2018)
– Bench press RAW: 1.miesto Majstrovstvá Slovenska(SK rekord), Michalovce
(október 2018)
KONTAKT
Email: marek.kaniansky@gmail.com
Tel. : +421 904 172 603

Marek Kanianský

Bc. Marek Kaniansky

O MNE
Študoval som kondičné trénerstvo na filozofickej fakulte univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Aktívne som hrával ľadový hokej a futbal. Trénujem za účelom
zlepšenia zdravia a kondície. Kondičné tréningy a prípravy špecifické pre daný šport
osobitne. Preferujem hybridné a cross kondičné tréningy.
LICENCIE
Kondičný tréner IV. kval. stupňa
Tréner ľadového hokeja I. kval. stupňa
Futbalový tréner I. kval. stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný a silový tréner
Hokejový tréner
AthleteCross tréner
Tréner funkčného pohybu
Športová diagnostika
CHARAKTERISTIKA
– Kondičný tréning:
-rozvoj všeobecnej kondície
-športovo špecifický tréning (mládež a dospelí v individuálnych a kolektívnych
športoch)
– Tréningy zamerané na formovanie postavy
– Diagnostika kondičných a koordinačných schopností
– Kruhový tréning
– Athlete cross tréning
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
– Škola drepu (Banská Bystrica 2014)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Dubnica n. Váhom 2015)
– Hybrid training a programing (Bratislava 2015)
– Kurz techniky vzpierania (Žilina 2016)
– Movement seminár (Ostrava 2016)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Žilina 2016)
– SM SYSTEM – AF Rehab, Andrej Foltýn (2017)
– Funkčný strečing “B” – IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Mgr. Peter Zbyněk
(Trnava 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 1 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 2 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– 3S Diagnostika Terapia spúšťacích bodov (trigger points) – Core Training Martin
Snášel, (Dubnica nad Váhom 2018)
– Zdravo a Fit – Mgr.Daniel Pejčoch, (B.Bystrica 2018)
OSOBNÉ VÝKONY
– Silový trojboj RAW: 3.miesto (SK rekord bench press) Majstrovstvá Slovenska
Žilina (apríl 2018)
– Bench press RAW: 1.miesto Majstrovstvá Slovenska(SK rekord), Michalovce
(október 2018)
KONTAKT
Email: marek.kaniansky@gmail.com
Tel. : +421 904 172 603

Mgr. Dušan Chromý

O MNE
Ľadovému hokeju som sa venoval 25 rokov a z toho 11 rokov profesionálne.
Prešiel som všetkými mládežníckymi reprezentáciami, zahral som si aj na
svetovom pohári 20-ročných. Popritom som sa venoval rekreačne behu,
fitness a v poslednom čase preferujem ako formu prípravy athlete cross. Vo
svojich tréningoch sa snažím preferovať hlavne rozvoj sily: vytrvalostná,
hypertrofická, plyometrická, dynamická a maximálna. Aktuálne ma, ako
aktívneho pretekára, môžete stretnúť na crossfit-ových súťažiach.
LICENCIE
VŠ, Masarykova Univerzita v Brne, odbor kondičný tréner
Tréner ľadového hokeja – D-Licencia
ODBORNÉ ZAMERANIE
Bc. titul – Regenerácia a výživa v športe (Masarykova Univerzita,Brno)
Mgr. titul – Kondičný tréner, Učiteľ TV pre základné a stredné školy (Masarykova univerzita,
Brno)
Certifikát Mobilita – stabilita (Brno 2018)
CHARAKTERISTIKA
Tréningy zamerané na formovanie postavy
Príprava výživových plánov
Diagnostika kondičných a koordinačných schopností
– sila, vytrvalosť, rýchlosť,
Kondičný tréning
– rozvoj všeobecnej kondície
– športovo špecifický tréning zameraný špeciálne na hokej
Kruhové tréningy…
Tréningy zamerané na rehabilitáciu po zraneniach
Príprava makrocyklov, mezocyklov a mikrocyklov pre športovcov
Reprezentačný kondičný tréner zjazdového paralympijského lyžovania
KONTAKT
Email: d.chromy@pobox.sk
Tel. : +421 944 087 279

Dušan Chromý
Dušan Chromý

Mgr. Dušan Chromý

O MNE
Ľadovému hokeju som sa venoval 25 rokov a z toho 11 rokov profesionálne.
Prešiel som všetkými mládežníckymi reprezentáciami, zahral som si aj na
svetovom pohári 20-ročných. Popritom som sa venoval rekreačne behu,
fitness a v poslednom čase preferujem ako formu prípravy athlete cross. Vo
svojich tréningoch sa snažím preferovať hlavne rozvoj sily: vytrvalostná,
hypertrofická, plyometrická, dynamická a maximálna. Aktuálne ma, ako
aktívneho pretekára, môžete stretnúť na crossfit-ových súťažiach.
LICENCIE
VŠ, Masarykova Univerzita v Brne, odbor kondičný tréner
Tréner ľadového hokeja – D-Licencia
ODBORNÉ ZAMERANIE
Bc. titul – Regenerácia a výživa v športe (Masarykova Univerzita,Brno)
Mgr. titul – Kondičný tréner, Učiteľ TV pre základné a stredné školy (Masarykova univerzita,
Brno)
Certifikát Mobilita – stabilita (Brno 2018)
CHARAKTERISTIKA
Tréningy zamerané na formovanie postavy
Príprava výživových plánov
Diagnostika kondičných a koordinačných schopností
– sila, vytrvalosť, rýchlosť,
Kondičný tréning
– rozvoj všeobecnej kondície
– športovo špecifický tréning zameraný špeciálne na hokej
Kruhové tréningy…
Tréningy zamerané na rehabilitáciu po zraneniach
Príprava makrocyklov, mezocyklov a mikrocyklov pre športovcov
Reprezentačný kondičný tréner zjazdového paralympijského lyžovania
KONTAKT
Email: d.chromy@pobox.sk
Tel. : +421 944 087 279

Ján Opálený

Mgr. Ján Opálený

O MNE
Šport sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života už od ranného detstva. Súťažne
som sa venoval futbalu, karate a gymnastike. Viac ako súťažný, ma však zaujal šport
rekreačný, hlavne radosť z pohybu a jeho prínos pre zdravie človeka. Týmto
spôsobom sa venujem hlavne silovo dynamickým športom, ako bojové a silové športy.
V súčasnosti svoje tréningy zameriavam na všeobecnú kondičnú prípravu, hlavne jej
silovú zložku, s dôrazom na technicky správne prevedený pohyb, pre čo najlepšie
zdravie pohybového aparátu.
LICENCIE
Absolvent magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport, Fakulta
sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
Certifikovaný DNS tréner
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification
Functional Movement System Level 1
Poradca pre výživu
ODBORNÉ ZAMERANIE
Silovo-kondičný tréning so zameraním na zdravý a funkčný pohyb
Tréning DNS založený na princípoch vývojovej kineziológie
Tréning hlbokého stabilizačného systému a správneho dýchania
Komplexná diagnostika pohybového aparátu
Diagnostika a náprava pohybových vzorov
Poradenstvo pre výživu
CHARAKTERISTIKA
Funkčný tréning
– prenositeľnosť naučeného do praxe (šport, bežný život)
– rozvíjanie správnych návykov a techniky cvičenia, budovanie kondície,
formovanie postavy
– efektívny, pestrý a zábavný tréning
Diagnostika pohybového aparátu a následná náprava v tréningu
– pohybové vzory
– hlboký stabilizačný systém
– skrátené a oslabené svalstvo
– prevencia zranení, bezpečné zvyšovanie výkonnosti
Silová a kondičná príprava do silovo dynamických športov
– tréning svalovej hypertrofie, výbušnosti, maximálnej sily a silovej vytrvalosti
– rozvoj koordinačných schopností
– dôraz na prevenciu zranení a kvalitu pohybu
Príprava výživových plánov
– výživové poradenstvo pre podporu efektivity tréningového programu
WORKSHOPY/ ODBORNÉ SEMINÁRE
Fitness assessment and management, performance analysis (semestrálne štúdium na
University of South Wales, Veľká Británia)
DNS sportovní kurz I (Prague rehabilitation school, Praha)
DNS sportovní kurz II (Prague rehabilitation school, Bratislava)
DNS sportovní kurz III (Prague rehabilitation school, Praha)
Phase 1 Strength & Conditioning Certification (Elite peformance institute, Bratislava)
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification, (Elite peformance institute,
Bratislava)
Functional movement screen level 1 (Functional movement systems, Praha)
Core level 1 (Core training, Praha)
Core level 2 (Core training, Praha)
Core level 3 (Core training, Praha)
Funkčný dynamický strečing (Core Training, Praha)
Funkčná stabilizácia lopatiek (Core Training, Praha)
Mŕtvy ťah, drep, bench press (Core Training, Praha)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
Mobilita a stabilita vo fitness (IQ Pohyb, Trnava)
Enter the kettlebell (Girja – Hardstyle gym, Brno)
Kurz pokročilých kettlebell cvikov (Girja – Hardstyle Gym, Brno)
Základný kurz techniky vzpierania (Extreme park, Žilina)
Poradca pre výživu (Nutris, Praha)
Doplnky stravy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Základné výživové postupy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Ramenný kĺb – diagnostika, prevencia, náprava Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia,
náprava (Core Training Praha)
KONTAKT
Email: opaleny.jan@gmail.com
Tel. : +421 907 044 114

Ján Opálený

Mgr. Ján Opálený

O MNE
Šport sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života už od ranného detstva. Súťažne
som sa venoval futbalu, karate a gymnastike. Viac ako súťažný, ma však zaujal šport
rekreačný, hlavne radosť z pohybu a jeho prínos pre zdravie človeka. Týmto
spôsobom sa venujem hlavne silovo dynamickým športom, ako bojové a silové športy.
V súčasnosti svoje tréningy zameriavam na všeobecnú kondičnú prípravu, hlavne jej
silovú zložku, s dôrazom na technicky správne prevedený pohyb, pre čo najlepšie
zdravie pohybového aparátu.
LICENCIE
Absolvent magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport, Fakulta
sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
Certifikovaný DNS tréner
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification
Functional Movement System Level 1
Poradca pre výživu
ODBORNÉ ZAMERANIE
Silovo-kondičný tréning so zameraním na zdravý a funkčný pohyb
Tréning DNS založený na princípoch vývojovej kineziológie
Tréning hlbokého stabilizačného systému a správneho dýchania
Komplexná diagnostika pohybového aparátu
Diagnostika a náprava pohybových vzorov
Poradenstvo pre výživu
CHARAKTERISTIKA
Funkčný tréning
– prenositeľnosť naučeného do praxe (šport, bežný život)
– rozvíjanie správnych návykov a techniky cvičenia, budovanie kondície,
formovanie postavy
– efektívny, pestrý a zábavný tréning
Diagnostika pohybového aparátu a následná náprava v tréningu
– pohybové vzory
– hlboký stabilizačný systém
– skrátené a oslabené svalstvo
– prevencia zranení, bezpečné zvyšovanie výkonnosti
Silová a kondičná príprava do silovo dynamických športov
– tréning svalovej hypertrofie, výbušnosti, maximálnej sily a silovej vytrvalosti
– rozvoj koordinačných schopností
– dôraz na prevenciu zranení a kvalitu pohybu
Príprava výživových plánov
– výživové poradenstvo pre podporu efektivity tréningového programu
WORKSHOPY/ ODBORNÉ SEMINÁRE
Fitness assessment and management, performance analysis (semestrálne štúdium na
University of South Wales, Veľká Británia)
DNS sportovní kurz I (Prague rehabilitation school, Praha)
DNS sportovní kurz II (Prague rehabilitation school, Bratislava)
DNS sportovní kurz III (Prague rehabilitation school, Praha)
Phase 1 Strength & Conditioning Certification (Elite peformance institute, Bratislava)
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification, (Elite peformance institute,
Bratislava)
Functional movement screen level 1 (Functional movement systems, Praha)
Core level 1 (Core training, Praha)
Core level 2 (Core training, Praha)
Core level 3 (Core training, Praha)
Funkčný dynamický strečing (Core Training, Praha)
Funkčná stabilizácia lopatiek (Core Training, Praha)
Mŕtvy ťah, drep, bench press (Core Training, Praha)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
Mobilita a stabilita vo fitness (IQ Pohyb, Trnava)
Enter the kettlebell (Girja – Hardstyle gym, Brno)
Kurz pokročilých kettlebell cvikov (Girja – Hardstyle Gym, Brno)
Základný kurz techniky vzpierania (Extreme park, Žilina)
Poradca pre výživu (Nutris, Praha)
Doplnky stravy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Základné výživové postupy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Ramenný kĺb – diagnostika, prevencia, náprava Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia,
náprava (Core Training Praha)
KONTAKT
Email: opaleny.jan@gmail.com
Tel. : +421 907 044 114

Mgr. Jozef Majerský

O MNE
Súťažne sa venujem behu na stredné a dlhé trate a prekážkovým behom typu
SPARTAN RACE. Súčasťou mojej bežeckej prípravy sú aj silové a silovo-vytrvalostné
tréningy pre rozvoj atletickej kondície. Práve preto v príprave využívam CrossFitové
formy organizácie tréningov, vzpieračské cviky a cviky z oblasti nápravy a prevencie
zranení.
LICENCIE
Učiteľstvo telesnej výchovy
Kondičný tréner II. kvalifikačného stupňa
NCSC Phase 1 (Elite Performance Institute – EPI)
Pilates Inštruktor I. kvalifikačného stupňa
DNS sportovní kurz Level 3 – certifikovaný DNS tréner
Functional Movement System (FMS) Level 2
Tréner atletiky II. kvalifikačného stupňa
Balanced Body Pilates Certificate
NKT Level 1 – Neurokinetic Therapy
ODBORNÉ ZAMERANIE
Pohybový špecialista
Tréner funkčného pohybu
Kondičný a silový tréner
Atletický tréner
Diagnostika pohybového aparátu a pohybových vzorov
Prevencia/rehabilitácia/pohybová náprava
CHARAKTERISTIKA
Komplexná pohybová diagnostika (pohybové vzory, svalové oslabenia a skrátenia,
hlboký stabilizačný systém)
Športová diagnostika (laktát, ANP a AP, TFmax, určenie tréningových zón)
Kondičný tréning
– všeobecný
– špecializovaný
Pohybovo-nápravný tréning pri zdravotnom oslabení a po úrazoch
– náprava chybných pohybových vzorov a pohybovej mechaniky
– nadviazanie na rehabilitačný program a jeho dokončenie až k plnej záťaži
– prevencia opätovného zranenia
Pohybovo-nápravný silový/hypertrofický a funkčný silový tréning
– náprava chybných pohybových vzorov a pohybovej mechaniky
– odstránenie bolestí
– silová záťaž s dôrazom na kvalitu pohybu, prevenciu zranení
Atletický/bežecký tréning
– rozvoj vytrvalosti, rýchlosti, nácvik a náprava bežeckej techniky
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Rehabilitácia a tréning po úraze horných končatín (Facefitness)
Rehabilitácia a tréning po úraze dolných končatín (Facefitness)
Funkčný strečing (IQ Pohyb)
Pilates s náčiním – expander (Pilatesflow BB)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu 1 a 2 (CoreGym, Praha)
Drep, mŕtvy ťah, benchpress (CoreGym, Praha)
Drep rehab/prehab (CoreGym, Praha)
FSU – drieková chrbtica (CoreGym, Praha)
Mobilita vs. stabilita vo fitness (IQ Pohyb)
Funkčná stabilizácia lopatiek (CoreGym, Praha)
Core Stability Advanced (CoreGym, Praha)
Bolesti chrbtice – spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu (Zdravo a fit,
Bratislava)
KONTAKT
Email: jozef.majersky@hotmail.com
Tel. : +421 944 070 103

Jozef Majerský
Jozef Majerský

Mgr. Jozef Majerský

O MNE
Súťažne sa venujem behu na stredné a dlhé trate a prekážkovým behom typu
SPARTAN RACE. Súčasťou mojej bežeckej prípravy sú aj silové a silovo-vytrvalostné
tréningy pre rozvoj atletickej kondície. Práve preto v príprave využívam CrossFitové
formy organizácie tréningov, vzpieračské cviky a cviky z oblasti nápravy a prevencie
zranení.
LICENCIE
Učiteľstvo telesnej výchovy
Kondičný tréner II. kvalifikačného stupňa
NCSC Phase 1 (Elite Performance Institute – EPI)
Pilates Inštruktor I. kvalifikačného stupňa
DNS sportovní kurz Level 3 – certifikovaný DNS tréner
Functional Movement System (FMS) Level 2
Tréner atletiky II. kvalifikačného stupňa
Balanced Body Pilates Certificate
NKT Level 1 – Neurokinetic Therapy
ODBORNÉ ZAMERANIE
Pohybový špecialista
Tréner funkčného pohybu
Kondičný a silový tréner
Atletický tréner
Diagnostika pohybového aparátu a pohybových vzorov
Prevencia/rehabilitácia/pohybová náprava
CHARAKTERISTIKA
Komplexná pohybová diagnostika (pohybové vzory, svalové oslabenia a skrátenia,
hlboký stabilizačný systém)
Športová diagnostika (laktát, ANP a AP, TFmax, určenie tréningových zón)
Kondičný tréning
– všeobecný
– špecializovaný
Pohybovo-nápravný tréning pri zdravotnom oslabení a po úrazoch
– náprava chybných pohybových vzorov a pohybovej mechaniky
– nadviazanie na rehabilitačný program a jeho dokončenie až k plnej záťaži
– prevencia opätovného zranenia
Pohybovo-nápravný silový/hypertrofický a funkčný silový tréning
– náprava chybných pohybových vzorov a pohybovej mechaniky
– odstránenie bolestí
– silová záťaž s dôrazom na kvalitu pohybu, prevenciu zranení
Atletický/bežecký tréning
– rozvoj vytrvalosti, rýchlosti, nácvik a náprava bežeckej techniky
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Rehabilitácia a tréning po úraze horných končatín (Facefitness)
Rehabilitácia a tréning po úraze dolných končatín (Facefitness)
Funkčný strečing (IQ Pohyb)
Pilates s náčiním – expander (Pilatesflow BB)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu 1 a 2 (CoreGym, Praha)
Drep, mŕtvy ťah, benchpress (CoreGym, Praha)
Drep rehab/prehab (CoreGym, Praha)
FSU – drieková chrbtica (CoreGym, Praha)
Mobilita vs. stabilita vo fitness (IQ Pohyb)
Funkčná stabilizácia lopatiek (CoreGym, Praha)
Core Stability Advanced (CoreGym, Praha)
Bolesti chrbtice – spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu (Zdravo a fit,
Bratislava)
KONTAKT
Email: jozef.majersky@hotmail.com
Tel. : +421 944 070 103

Jozef Šovčík

Jozef Šovčík

O MNE
Strava a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a len spolu nám dokážu
udržať zdravie na vysokej úrovni. Skvalitnenie týchto dvoch faktorov nám prinesie
želané výsledky v podobe zdravého a funkčného tela. Jedno bez druhého nefunguje
a očakávané výsledky nemusia prísť. Len poctivý prístup k obidvom týmto pilierom
zdravia nám zaručene prinesie výsledky. Tento životný štýl sa snažím aplikovať
v každodennej praxi so svojimi klientami.
Medzi moje najobľúbenejšie voľnočasové aktivity patrí beh. Behám odmalička a čím
dlhšie trate tým lepšie. Medzi moje osobné úspechy radím odbehnutie Rajeckého
maratónu a niekoľkých polmaratónov. Medzi moje ďalšie aktivity patrí futbal
(výkonnostná úroveň), tenis, plážový volejbal (rekreačne). V tréningu, prípadne pri
cvičení u rekreačného športovca, by podľa mňa malo byť na prvom mieste zdravie.
Preto sa aj ja osobne venujem pohybovým aktivitám, ktoré mi prinášajú radosť,
rozvíjajú moju kondíciu a psychicky si pri nich oddýchnem a doplním energiu na iné
aktivity v mojom živote.
CERTIFIKÁTY
Tréner I. stupňa so špecializáciou futbal (OBLFZ Prievidza 2011)
Tréner UEFA B (ZSFZ Nitra 2013)
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (SAKT Banská Bystrica 2014)
Technika vo vzpieraní (eXTREME PARK Žilina 2016)
Complex core certificate LEVEL 1 – Core Mobilisation and Stabilisation
(COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 2 – Upper Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 3 – Lower Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Trigger Points (ZAMAS Martin 2018)
Univerzita Performance Lifestyle/Posvätná cesta genetiky (Adam Česlík Praha 2018)
SEMINÁRE, PREDNÁŠKY
CORE LEVEL 1 (CORETRAINING Martin Snášel – Brno 2016)

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 1 (CORETRAINING
Martin Snášel – Zvolen 2017)
Bedrový kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Ramenný kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Moderné trendy v stravovaní (Risebyperformance Adam Česlík – Ostrava 2016)
Taktický prístup ku strave a kalóriám (Fitclan – Trnava 2018)
Biohacking (Risebyperformance Adam Česlík – Praha 2019

TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Diagnostika pohybového aparátu
Rehabilitácia po operácií
Predoperačná pohybová príprava
Rozvoj HSSP/CORE (hlboký stabilizačný systém chrbtice, stabilita a mobilita, sila
svalov telesného jadra)
Kondičná príprava v športe (rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, agility)
Tréningy na odstránenie svalových dysbalancií
Tréningy na nácvik základných cvičení, tréningy kruhovou formou, s využitím
unilaterálnych cvičení a cvičenie s vlastnou váhou
Tréningy so zameraním na svalovú hypertrofiu, spaľovanie tuku, rozvoj sily,
zvyšovanie výkonnosti
HIIT tréningy (vysoko intenzívne intervalové tréningy)
Tréningy rekreačných a výkonnostných bežcov (technika behu, silová príprava,
nápravné cvičenia)
KONTAKT
Email: profisportsjozefsovcik@gmail.com
Tel. : +421 907 053 268

Jozef Šovčík

Jozef Šovčík

O MNE
Strava a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a len spolu nám dokážu
udržať zdravie na vysokej úrovni. Skvalitnenie týchto dvoch faktorov nám prinesie
želané výsledky v podobe zdravého a funkčného tela. Jedno bez druhého nefunguje
a očakávané výsledky nemusia prísť. Len poctivý prístup k obidvom týmto pilierom
zdravia nám zaručene prinesie výsledky. Tento životný štýl sa snažím aplikovať
v každodennej praxi so svojimi klientami.
Medzi moje najobľúbenejšie voľnočasové aktivity patrí beh. Behám odmalička a čím
dlhšie trate tým lepšie. Medzi moje osobné úspechy radím odbehnutie Rajeckého
maratónu a niekoľkých polmaratónov. Medzi moje ďalšie aktivity patrí futbal
(výkonnostná úroveň), tenis, plážový volejbal (rekreačne). V tréningu, prípadne pri
cvičení u rekreačného športovca, by podľa mňa malo byť na prvom mieste zdravie.
Preto sa aj ja osobne venujem pohybovým aktivitám, ktoré mi prinášajú radosť,
rozvíjajú moju kondíciu a psychicky si pri nich oddýchnem a doplním energiu na iné
aktivity v mojom živote.
CERTIFIKÁTY
Tréner I. stupňa so špecializáciou futbal (OBLFZ Prievidza 2011)
Tréner UEFA B (ZSFZ Nitra 2013)
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (SAKT Banská Bystrica 2014)
Technika vo vzpieraní (eXTREME PARK Žilina 2016)
Complex core certificate LEVEL 1 – Core Mobilisation and Stabilisation
(COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 2 – Upper Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 3 – Lower Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Trigger Points (ZAMAS Martin 2018)
Univerzita Performance Lifestyle/Posvätná cesta genetiky (Adam Česlík Praha 2018)
SEMINÁRE, PREDNÁŠKY
CORE LEVEL 1 (CORETRAINING Martin Snášel – Brno 2016)

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 1 (CORETRAINING
Martin Snášel – Zvolen 2017)
Bedrový kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Ramenný kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Moderné trendy v stravovaní (Risebyperformance Adam Česlík – Ostrava 2016)
Taktický prístup ku strave a kalóriám (Fitclan – Trnava 2018)
Biohacking (Risebyperformance Adam Česlík – Praha 2019

TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Diagnostika pohybového aparátu
Rehabilitácia po operácií
Predoperačná pohybová príprava
Rozvoj HSSP/CORE (hlboký stabilizačný systém chrbtice, stabilita a mobilita, sila
svalov telesného jadra)
Kondičná príprava v športe (rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, agility)
Tréningy na odstránenie svalových dysbalancií
Tréningy na nácvik základných cvičení, tréningy kruhovou formou, s využitím
unilaterálnych cvičení a cvičenie s vlastnou váhou
Tréningy so zameraním na svalovú hypertrofiu, spaľovanie tuku, rozvoj sily,
zvyšovanie výkonnosti
HIIT tréningy (vysoko intenzívne intervalové tréningy)
Tréningy rekreačných a výkonnostných bežcov (technika behu, silová príprava,
nápravné cvičenia)
KONTAKT
Email: profisportsjozefsovcik@gmail.com
Tel.: +421 907 053 268

Ivan Daumer

O MNE
Momentálne študujem telovýchovu a šport na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na fitness a kondičný tréning. Od detstva som sa aktívne venoval hádzanej, kde sme sa ako tým HK kúpele Bojnice stali aj vicemajstrami Slovenska. Neskôr som sa začal venovať fitnessu, silovému a kondičnému tréningu, ktorý som sa rozhodol študovať aj na vysokej škole. Medzi moje najväčšie úspechy by som zaradil 1. miesto na MČR v atletickom fitness v roku 2015. Moje tréningy sú zamerané na celkové zlepšenie fyzických schopností športovcov alebo cvičencov s individuálnym prístupom, maximalizovanie silovej zložky, na správne prevedenie pohybov, držanie tela, celkové zlepšenie zdravia a kondície. Preferujem tréningy s vlastnou váhou tela, voľnými váhami a s crossfitovými prvkami. Vediem lekcie skupinových TRX tréningov.
LICENCIE
Tréner fitness a kulturistiky 1.kval. stupňa
Tréner fitness a kulturistiky 2.kval. stupňa
Kondičný tréner I. Kvalifikačného stupňa
Štúdium v programe telesná výchova a šport, odbor trénerstvo so zameraním na fitness ,
Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný a silový tréner
Diagnostika a náprava pohybového aparátu
Tréner Fitness zameraný na funkčný a zdravý tréning
Tréner TRX
CHARAKTERISTIKA
Silová a kondičná príprava s ohľadom na zdravé a funkčné prevedenie pohybov
Zostavovanie individuálnych tréningových plánov cvičencov a športovcov
Diagnostika pohybového aparátu
Náprava zle naučených pohybových vzorov, skráteného a oslabeného svalstva , posilnenie
CORE
Rozvoj správnych pohybových vzorov a návykov pri cvičení
Tréningy zamerané na budovanie sily, svalovej hmoty a formovanie postavy
Všeobecná pohybová príprava detí a mládeže
Tréningy zamerané na odbúravanie telesného tuku a redukciu telesnej hmotnosti
WORKSHOPY/ODBORNÉ SEMINÁRE
Škola drepu (Fsps Brno, 2018)
Hlboký stabilizačný systém (Fsps Brno, 2018)
seminár techniky vzpierania IWF (Brno, 2019)
seminár diagnostika pohybového aparátu (Fsps Brno, 2017)
seminár Teorie sportovního tréningu I, II (Fsps Brno, 2017,2018)
seminár Základy sportovní výživy (Brno, 2018)

KONTAKT
Email: ivan.daumer2193@gmail.com
Tel. : +421 944 243 060

Ivan Daumer
Ivan Daumer

Ivan Daumer

O MNE
Momentálne študujem telovýchovu a šport na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na fitness a kondičný tréning. Od detstva som sa aktívne venoval hádzanej, kde sme sa ako tým HK kúpele Bojnice stali aj vicemajstrami Slovenska. Neskôr som sa začal venovať fitnessu, silovému a kondičnému tréningu, ktorý som sa rozhodol študovať aj na vysokej škole. Medzi moje najväčšie úspechy by som zaradil 1. miesto na MČR v atletickom fitness v roku 2015. Moje tréningy sú zamerané na celkové zlepšenie fyzických schopností športovcov alebo cvičencov s individuálnym prístupom, maximalizovanie silovej zložky, na správne prevedenie pohybov, držanie tela, celkové zlepšenie zdravia a kondície. Preferujem tréningy s vlastnou váhou tela, voľnými váhami a s crossfitovými prvkami. Vediem lekcie skupinových TRX tréningov.
LICENCIE
Tréner fitness a kulturistiky 1.kval. stupňa
Tréner fitness a kulturistiky 2.kval. stupňa
Kondičný tréner I. Kvalifikačného stupňa
Štúdium v programe telesná výchova a šport, odbor trénerstvo so zameraním na fitness ,
Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný a silový tréner
Diagnostika a náprava pohybového aparátu
Tréner Fitness zameraný na funkčný a zdravý tréning
Tréner TRX
CHARAKTERISTIKA
Silová a kondičná príprava s ohľadom na zdravé a funkčné prevedenie pohybov
Zostavovanie individuálnych tréningových plánov cvičencov a športovcov
Diagnostika pohybového aparátu
Náprava zle naučených pohybových vzorov, skráteného a oslabeného svalstva , posilnenie
CORE
Rozvoj správnych pohybových vzorov a návykov pri cvičení
Tréningy zamerané na budovanie sily, svalovej hmoty a formovanie postavy
Všeobecná pohybová príprava detí a mládeže
Tréningy zamerané na odbúravanie telesného tuku a redukciu telesnej hmotnosti
WORKSHOPY/ODBORNÉ SEMINÁRE
Škola drepu (Fsps Brno, 2018)
Hlboký stabilizačný systém (Fsps Brno, 2018)
seminár techniky vzpierania IWF (Brno, 2019)
seminár diagnostika pohybového aparátu (Fsps Brno, 2017)
seminár Teorie sportovního tréningu I, II (Fsps Brno, 2017,2018)
seminár Základy sportovní výživy (Brno, 2018)

KONTAKT
Email: ivan.daumer2193@gmail.com
Tel. : +421 944 243 060

Peter Bezuška

Peter Bezuška

O MNE
Bojovým športom sa venujem už 15 rokov. Súťažne som sa venoval boxu, kickboxu a
thajskému boxu. Som držiteľom jednej zlatej medaile z Majstrovstiev Slovenska v
boxe a troch zlatých medailí v kickboxe. Bol som reprezentant Slovenska v kickboxe.
Momentálne sa týmto bojovým športom venujem už len rekreačne. Momentálne sa
venujem MMA a vzpieraniu na budovanie sily. Hlavným cieľom môjho tréningu je,
aby som bol zdravý, silný a funkčný do normálneho života. Hlavnou náplňou mojich
tréningov pre klientov je osvojenia si základných techník boxu a kickboxu, budovanie
kondície, zosilnenie tela a odreagovanie sa od každodenných povinností.
LICENCIE
Kondičný tréner I. kval. stupňa
Tréner kickboxu I. kval. stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner (získané trénerským certifikátom)
Tréner kickboxu (získané trénerským certifikátom)
CHAREKTERISTIKA
– tréningy stand-upových bojových športov (box, kickbox, thajský box)
– tréningy zamerané na formovanie postavy
– kondično – silový tréning
– rozvoj všeobecnej kondície
– rozvoj silových schopností
– kruhové tréningy
KONTAKT
Email: bezuska.peter@gmail.com
Tel. : +421 907 431 048
Peter Bezuška

Peter Bezuška

O MNE
Bojovým športom sa venujem už 15 rokov. Súťažne som sa venoval boxu, kickboxu a
thajskému boxu. Som držiteľom jednej zlatej medaile z Majstrovstiev Slovenska v
boxe a troch zlatých medailí v kickboxe. Bol som reprezentant Slovenska v kickboxe.
Momentálne sa týmto bojovým športom venujem už len rekreačne. Momentálne sa
venujem MMA a vzpieraniu na budovanie sily. Hlavným cieľom môjho tréningu je,
aby som bol zdravý, silný a funkčný do normálneho života. Hlavnou náplňou mojich
tréningov pre klientov je osvojenia si základných techník boxu a kickboxu, budovanie
kondície, zosilnenie tela a odreagovanie sa od každodenných povinností.
LICENCIE
Kondičný tréner I. kval. stupňa
Tréner kickboxu I. kval. stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner (získané trénerským certifikátom)
Tréner kickboxu (získané trénerským certifikátom)
CHAREKTERISTIKA
– tréningy stand-upových bojových športov (box, kickbox, thajský box)
– tréningy zamerané na formovanie postavy
– kondično – silový tréning
– rozvoj všeobecnej kondície
– rozvoj silových schopností
– kruhové tréningy
KONTAKT
Email: bezuska.peter@gmail.com
Tel. : +421 907 431 048

Mgr. Viktor Štefanech

O MNE
V minulosti som hrával hokej na profesionálnej úrovni. Momentálne pôsobím ako
kondičný tréner a aj ako tréner ľadového hokeja. Vo svojom voľnom čase sa venujem
silovo-kondičným cvičeniam a mnohým ďalším športom.
LICENCIE
Kondičný tréner II. kval. stupňa
Trénerstvo ľadového hokeja – Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita
Komenského Bratislava
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
CHARAKTERISTIKA
Kondičné tréningy pre deti a dospelých
Kruhové tréningy
Funkčné tréningy
Tréningy so špeciálnym zameraním (sila, svalová hmota, formovanie postavy,
redukcia hmotnosti,..)
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Certifikát – škola drepu – SAKT BB
Certifikát – hlboký stabilizačný systém – SAKT BB
Certifikát – biomechanické zákonitosti spierania – SAKT BB
Certifikát – Inovácia metód v kondičnom tréningu – SAKT BB

KONTAKT
Email: viktorstefanech@gmail.com
Tel. : +421 907 072 300

Viktor Štefanech
Viktor Štefanech

Mgr. Viktor Štefanech

O MNE
V minulosti som hrával hokej na profesionálnej úrovni. Momentálne pôsobím ako
kondičný tréner a aj ako tréner ľadového hokeja. Vo svojom voľnom čase sa venujem
silovo-kondičným cvičeniam a mnohým ďalším športom.
LICENCIE
Kondičný tréner II. kval. stupňa
Trénerstvo ľadového hokeja – Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita
Komenského Bratislava
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
CHARAKTERISTIKA
Kondičné tréningy pre deti a dospelých
Kruhové tréningy
Funkčné tréningy
Tréningy so špeciálnym zameraním (sila, svalová hmota, formovanie postavy,
redukcia hmotnosti,..)
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Certifikát – škola drepu – SAKT BB
Certifikát – hlboký stabilizačný systém – SAKT BB
Certifikát – biomechanické zákonitosti spierania – SAKT BB
Certifikát – Inovácia metód v kondičnom tréningu – SAKT BB

KONTAKT
Email: viktorstefanech@gmail.com
Tel. : +421 907 072 300

Michal Beláň

Mgr. Michal Beláň

O MNE
Súťažne sa venujem vzpieraniu a som už niekoľko násobný Majster Slovenska mužov,
dorastencov a juniorov vo vzpieraní. Som účastníkom Majstrovstiev Sveta a
Majstrovstiev Európy vo vzpieraní. Medzi športy, ktorým sa venujem rekreačne patrí
futbal, hokej, fitness, snowboarding a mnohé ďalšie športy. Ako správny športovec
mám rád všetky športy. Obsahom mojich tréningov je zameranie sa na silu, kondíciu,
koncentrovanie a záber na celé telo. Žijem športom od detstva a šport pre mňa
znamená zdravie.
LICENCIE
Tréner vzpierania – IV. stupeň
Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied
Katedra telesnej výchovy a športu
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
ODBORNÉ ZAMERANIE
Tréner vzpierania
Tréner vzpierania pre CrossFIT
Kondičný silový tréner
Výživový poradca pre športovcov
CHARAKTERISTIKA
– vzpieračské tréningy
– vzpieračské tréningy pre CrossFit – trhy , nadhody, drepy, mŕtve ťahy
– kondično – silové tréningy
– kruhové tréningy
– TABATA
– Funkčné tréningy
– tréningy zamerané na naberanie sily
– tréningy zamerané na formovanie postavy
– tréningy pre deti
– zostavenie tréningového plánu
– tréningy zamerané na odbúravanie telesného tuku, redukcia telesnej hmotnosti
– tréningy zamerané na naberanie svalovej hmoty
– poradenstvo pri výbere výživových doplnkov
KONTAKT
Email: belanmichal99@gmail.com
Tel. : +421 907 722 757

Michal Beláň

Mgr. Michal Beláň

O MNE
Súťažne sa venujem vzpieraniu a som už niekoľko násobný Majster Slovenska mužov,
dorastencov a juniorov vo vzpieraní. Som účastníkom Majstrovstiev Sveta a
Majstrovstiev Európy vo vzpieraní. Medzi športy, ktorým sa venujem rekreačne patrí
futbal, hokej, fitness, snowboarding a mnohé ďalšie športy. Ako správny športovec
mám rád všetky športy. Obsahom mojich tréningov je zameranie sa na silu, kondíciu,
koncentrovanie a záber na celé telo. Žijem športom od detstva a šport pre mňa
znamená zdravie.
LICENCIE
Tréner vzpierania – IV. stupeň
Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied
Katedra telesnej výchovy a športu
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
ODBORNÉ ZAMERANIE
Tréner vzpierania
Tréner vzpierania pre CrossFIT
Kondičný silový tréner
Výživový poradca pre športovcov
CHARAKTERISTIKA
– vzpieračské tréningy
– vzpieračské tréningy pre CrossFit – trhy , nadhody, drepy, mŕtve ťahy
– kondično – silové tréningy
– kruhové tréningy
– TABATA
– Funkčné tréningy
– tréningy zamerané na naberanie sily
– tréningy zamerané na formovanie postavy
– tréningy pre deti
– zostavenie tréningového plánu
– tréningy zamerané na odbúravanie telesného tuku, redukcia telesnej hmotnosti
– tréningy zamerané na naberanie svalovej hmoty
– poradenstvo pri výbere výživových doplnkov
KONTAKT
Email: belanmichal99@gmail.com
Tel. : +421 907 722 757

Marek Nikmon

O MNE
V minulosti som sa venoval zápaseniu a futbalu. Neskôr som začal dvíhať činky. Aktívnemu cvičeniu sa venujem už 12 rokov. Mám za sebou ale i pred sebou niekoľko fitness súťaží a „premien“ klientov.
Tréningami sa zameriavam na chudnutie, nárast sily a svalovej hmoty, formovanie postavy ale i zlepšenie fyzickej kondície. Každý môj klient dostane na mieru vypracovaný jedálniček, keďže som zástancom toho, že strava je základ. Ja osobne sa snažím držať fit po celý rok a takto isto vediem aj svojich klientov, aby to bol ich životný štýl a nie krátkodobá zmena.
LICENCIE
Tréner fitness & kulturistiky I stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
CHARAKTERISTIKA
Osobné a kruhové tréningy
Odbúravanie tuku
Nárast svalovej hmoty
Formovanie postavy
Zlepšenie fyzickej kondície
Jedálničky na mieru
Tréningové plány
KONTAKT
Tel. : +421 915 453 596
Marek Nikmon
Marek Nikmon

Marek Nikmon

O MNE
V minulosti som sa venoval zápaseniu a futbalu . Neskôr som začal dvíhať činky . Aktívnemu cvičeniu sa venujem už 12 rokov. Mám za sebou ale i pred sebou niekoľko fitness súťaží a „premien“ klientov.
Tréningami sa zameriavam na chudnutie, nárast sily a svalovej hmoty, formovanie postavy ale i zlepšenie fyzickej kondície. Každý môj klient dostane na mieru vypracovaný jedálniček, keďže som zástancom toho, že strava je základ. Ja osobne sa snažím držať fit po celý rok a takto isto vediem aj svojich klientov, aby to bol ich životný štýl a nie krátkodobá zmena.
LICENCIE
Tréner fitness & kulturistiky I stupňa
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
CHARAKTERISTIKA
Osobné a kruhové tréningy
Odbúravanie tuku
Nárast svalovej hmoty
Formovanie postavy
Zlepšenie fyzickej kondície
Jedálničky na mieru
Tréningové plány
[su_spoiler title=”KONTAKT” Tel. : +421 915 453 596

Martina Štrbáková

Ing. Martina Štrbáková

O MNE
Síce som vyštudovaná personalistka, ktorá v danom odbore pár rokov pôsobila, ale moje voľnočasové aktivity ma donútili vymeniť kancelársku prácu za prácu, ktorá odráža môj životný štýl. Strava a pohyb okrem ďalších faktorov sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tieto faktory a to ako na seba pôsobia v súvislosti s našim telom ma neskutočne fascinujú. Jedno bez druhého nebude fungovať ak chceme mať naše telo funkčné, zdravé a ak chceme mať energiu na normálne bežne fungovanie. Sama som sa v určitých životných etapách hľadala a snažila sa nájsť tu správnu rovnováhu či v pohybe alebo v strave. Som rada, že som sa našla a na základe mojich skúsenosti môžem pomôcť ženám, ktoré nevedia ako nájsť tu svoju správnu cestu. Náš životný štýl odráža to ako sa cítime vo svojom tele. Svoje klientky učím, aby pohyb a jedlo bola pre nich radosť a aby ako bonus za kvalitu týchto dvoch faktorov získali fit telo a mohli mať denne úsmev na tvári.
LICENCIE
Certifikovaný kurz: Poradca pre výživu (WELKO TEAM s.r.o. – 2016)
Certifikovaný kurz: Tréner fitness I.kvalifikačného stupňa (INFORM s.r.o. – 2017)
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Krátkodobý kurz: Športová výživa (WELKO TEAM s.r.o. – 2016)
Odborný seminár: Poruchy príjmu potravy (Anabell – 2017)
Krátkodobý kurz: Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia (Welko Team Slovakia, s. r. o. – 2019)
Športová konferencia (Zdravo a Fit s.r.o. – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – POZÍCIE V STOJI (Naaya yoga flow of life – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – SPRÁVNE DRŽANIE TELA V JOGOVÝCH ÁSANACH (Naaya yoga flow of life – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – PRÁNÁJÁMA: dychové cvičenia (Naaya yoga flow of life – 2019)
Diagnostika a korekcia pohybového aparátu I. (Zdravo a Fit, s. r. o. – 2019)
Webinár: „Zdravé tehotenstvo a prirodzený pôrod – Budem mama“ (ČJZD s.r.o. – 2019)
Webinár: „Čítanie etikiet v kocke“ (ČJZD s. r. o. – 2019)
ODBORNÉ ZAMERANIE
tréningy zamerané na zlepšenie fyzických schopností s individuálnym prístupom
tréningy zamerané na silové zložky, správne prevedenie pohybov, držanie tela, zlepšenie zdravia a kondície
tréningy s cieľom redukcie tuku a formovanie postavy
efektívne tréningy s prvkami HIIT tréningov, s vlastnou váhou, voľnými váhami
poradenstvo vo výžive, spolupráca formou vypracovaním individuálnych stravovacích programov na zlepšenie stravovacích návykov s ohľadom na cieľ
spolupráca na vytvorenie pozitívneho vzťahu k zdravému životnému štýlu s prepojením na jedlo, pohyb a myseľ
KONTAKT
Email: fitzivot@centrum.sk
Tel. : +421 911 186 431
Facebook: Fit život
Instagram: martina_strbakova

Martina Štrbáková

Ing. Martina Štrbáková

O MNE
Síce som vyštudovaná personalistka, ktorá v danom odbore pár rokov pôsobila, ale moje voľnočasové aktivity ma donútili vymeniť kancelársku prácu za prácu, ktorá odráža môj životný štýl. Strava a pohyb okrem ďalších faktorov sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tieto faktory a to ako na seba pôsobia v súvislosti s našim telom ma neskutočne fascinujú. Jedno bez druhého nebude fungovať ak chceme mať naše telo funkčné, zdravé a ak chceme mať energiu na normálne bežne fungovanie. Sama som sa v určitých životných etapách hľadala a snažila sa nájsť tu správnu rovnováhu či v pohybe alebo v strave. Som rada, že som sa našla a na základe mojich skúsenosti môžem pomôcť ženám, ktoré nevedia ako nájsť tu svoju správnu cestu. Náš životný štýl odráža to ako sa cítime vo svojom tele. Svoje klientky učím, aby pohyb a jedlo bola pre nich radosť a aby ako bonus za kvalitu týchto dvoch faktorov získali fit telo a mohli mať denne úsmev na tvári.
LICENCIE
Certifikovaný kurz: Poradca pre výživu (WELKO TEAM s.r.o. – 2016)
Certifikovaný kurz: Tréner fitness I.kvalifikačného stupňa (INFORM s.r.o. – 2017)
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Krátkodobý kurz: Športová výživa (WELKO TEAM s.r.o. – 2016)
Odborný seminár: Poruchy príjmu potravy (Anabell – 2017)
Krátkodobý kurz: Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia (Welko Team Slovakia, s. r. o. – 2019)
Športová konferencia (Zdravo a Fit s.r.o. – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – POZÍCIE V STOJI (Naaya yoga flow of life – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – SPRÁVNE DRŽANIE TELA V JOGOVÝCH ÁSANACH (Naaya yoga flow of life – 2019)
Workshop: Ako cvičiť jogové pozície – PRÁNÁJÁMA: dychové cvičenia (Naaya yoga flow of life – 2019)
Diagnostika a korekcia pohybového aparátu I. (Zdravo a Fit, s. r. o. – 2019)
Webinár: „Zdravé tehotenstvo a prirodzený pôrod – Budem mama“ (ČJZD s.r.o. – 2019)
Webinár: „Čítanie etikiet v kocke“ (ČJZD s. r. o. – 2019)
ODBORNÉ ZAMERANIE
tréningy zamerané na zlepšenie fyzických schopností s individuálnym prístupom
tréningy zamerané na silové zložky, správne prevedenie pohybov, držanie tela, zlepšenie zdravia a kondície
tréningy s cieľom redukcie tuku a formovanie postavy
efektívne tréningy s prvkami HIIT tréningov, s vlastnou váhou, voľnými váhami
poradenstvo vo výžive, spolupráca formou vypracovaním individuálnych stravovacích programov na zlepšenie stravovacích návykov s ohľadom na cieľ
spolupráca na vytvorenie pozitívneho vzťahu k zdravému životnému štýlu s prepojením na jedlo, pohyb a myseľ
KONTAKT
Email: fitzivot@centrum.sk
Tel. : +421 911 186 431
Facebook: Fit život
Instagram: martina_strbakova

Michaela Sethalerová

O MNE
Certifikovaná osobná trénerka kulturistiky, fitness a silového trojboja 1.,2.,3. stupňa. Mám za sebou množstvo súťaží vo fitness a bikiny model v naturálnej kulturistike na európskej a svetovej úrovni. Okrem toho som sa amatérsky zúčastňovala na rôznych crossfitových súťažiach na Slovensku a Českej republike. Za viac ako 12 rokov práce ako osobná trénerka mám za sebou viac ako dve stovky klientov. Momentálne som popri svojej práci študentkou čínskej medicíny.
LICENCIE
Tréner 1.,2.,3. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji – SAKFST
TRX – skupinové cvičenia 2013
Nutris – Nutrition Specialist – Poradca pre výživu – 2013
Chiropraxia – manipulačná technika – 2017
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY
Fitness model nad 170 cm – Žitnoostrovský pohár (Dunajská Streda) 2010 – 2. miesto
Fitness model nad 170 cm – Banskobystrická Grand Prix (BB) 2010 – 3. miesto – zároveň 1. miesto v kategórii Fitness model Nováčik
Fitness model – Majstrovstvá sveta WFF (Brusno) 2010 – 2. miesto
Fitness model – MMCR (Třinec) 2011 – 2. miesto
Fitness model nad 170 cm – MMSR (Veľký Grob) 2011- 1. miesto
Pro Bikini – Natural Olympia (USA Nevada) 2011 – 1. miesto
Fitness model – MMCR (Brno) 2012 – 1. miesto
Fitness model nad 168 cm – INBA World Championship (Karlove Vary) 2012 – 2. miesto
Fitness Bikini – MMCR 2013 (Praha) 1. miesto
WORKSHOPY
Vzpieranie pre všetkých – technika vzpierania 1 časť Dukla BB 2013
Vzpieranie pre všetkých – technika vzpierania 2 časť Dukla BB 2014
TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Formovanie postavy, spaľovanie tuku, budovanie svalovej hmoty
Silový tréning
Kondičný tréning
HIIT
Funkčný tréning
Cvičenie s vlastnou váhou
KONTAKT
Email: michaelasethalerova@gmail.com
Tel. : +421 918 987 135

Michaela Sethalerová
Michaela Sethalerová

Michaela Sethalerová

O MNE
Certifikovaná osobná trénerka kulturistiky, fitness a silového trojboja 1.,2.,3. stupňa. Mám za sebou množstvo súťaží vo fitness a bikiny model v naturálnej kulturistike na európskej a svetovej úrovni. Okrem toho som sa amatérsky zúčastňovala na rôznych crossfitových súťažiach na Slovensku a Českej republike. Za viac ako 12 rokov práce ako osobná trénerka mám za sebou viac ako dve stovky klientov. Momentálne som popri svojej práci študentkou čínskej medicíny.
LICENCIE
Tréner 1.,2.,3. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji – SAKFST
TRX – skupinové cvičenia 2013
Nutris – Nutrition Specialist – Poradca pre výživu – 2013
Chiropraxia – manipulačná technika – 2017
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY
Fitness model nad 170 cm – Žitnoostrovský pohár (Dunajská Streda) 2010 – 2. miesto
Fitness model nad 170 cm – Banskobystrická Grand Prix (BB) 2010 – 3. miesto – zároveň 1. miesto v kategórii Fitness model Nováčik
Fitness model – Majstrovstvá sveta WFF (Brusno) 2010 – 2. miesto
Fitness model – MMCR (Třinec) 2011 – 2. miesto
Fitness model nad 170 cm – MMSR (Veľký Grob) 2011- 1. miesto
Pro Bikini – Natural Olympia (USA Nevada) 2011 – 1. miesto
Fitness model – MMCR (Brno) 2012 – 1. miesto
Fitness model nad 168 cm – INBA World Championship (Karlove Vary) 2012 – 2. miesto
Fitness Bikini – MMCR 2013 (Praha) 1. miesto
WORKSHOPY
Vzpieranie pre všetkých – technika vzpierania 1 časť Dukla BB 2013
Vzpieranie pre všetkých – technika vzpierania 2 časť Dukla BB 2014
TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Formovanie postavy, spaľovanie tuku, budovanie svalovej hmoty
Silový tréning
Kondičný tréning
HIIT
Funkčný tréning
Cvičenie s vlastnou váhou
KONTAKT
Email: michaelasethalerova@gmail.com
Tel. : +421 918 987 135

Eva Matoušková

O MNE
Bývalá rýchlostná kajakárka, aktívna vo svete fitness už viac než 16 rokov. Aktuálne sa venuje promotérstvu, zároveň pôsobí ako reprezentačná trénerka žien a rozhodkyňa naturálnej kulturistiky a fitness. Je viceprezidentkou slovenskej naturálnej kulturistiky a fitness ICN COMPETE SLOVAKIA a európska delegátka pre amer.federaciu WFA. Patrí medzi klenoty fitness za dlhoročný športový prínos.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

Dvojnásobná majsterka sveta
Vicemajsterka sveta a Európy
Niekoľkonásobná víťazka majstrovstiev Slovenska
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner I.stupňa
Trénerka world jumpingu
Trénerka efit tréningov
TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Promotérstvo
Príprava na fitness súťaže
Silové tréningy
Odbúravanie tuku
Nárast svalovej hmoty
Formovanie postavy
Zlepšenie fyzickej kondície
Jedálničky na mieru
Tréningové plány
KONTAKT
Email: matouskova.ewa@gmail.com
Tel. : +421 905 322 485

Eva Matoušková

O MNE
Promotérka, reprezentačná trénerka žien, ktorá patrí medzi klenoty športu za dlhoročný športový prínos. Aktívna vo fitness už 16 rokov, bývalá rýchlostná kajakárka.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY
Viceprezidentka ICN Compete fitness Slovakia
2 násobná majsterka sveta
Vice majsterka sveta, Európy
Niekoľkonásobná víťazka majstrovstiev Slovenska
KONTAKT
Email: matouskova.ewa@gmail.com

Tel. : +421 905 322 485