Marek Kanianský

Bc. Marek Kaniansky

O MNE
Študoval som kondičné trénerstvo na filozofickej fakulte univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Aktívne som hrával ľadový hokej a futbal. Trénujem za účelom
zlepšenia zdravia a kondície. Kondičné tréningy a prípravy špecifické pre daný šport osobitne. Preferujem hybridné a cross kondičné tréningy.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Kondičný tréner IV. kval. stupňa
Tréner ľadového hokeja I. kval. stupňa
Futbalový tréner I. kval. stupňa
CHARAKTERISTIKA

Kondičný a silový tréner
Hokejový tréner
AthleteCross tréner
Tréner funkčného pohybu
Športová diagnostika a diagnostika pohybového aparátu
Rehabilitačné tréningy po zranení

WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
– Škola drepu (Banská Bystrica 2014)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Dubnica n. Váhom 2015)
– Hybrid training a programing (Bratislava 2015)
– Kurz techniky vzpierania (Žilina 2016)
– Movement seminár (Ostrava 2016)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Žilina 2016)
– SM SYSTEM – AF Rehab, Andrej Foltýn (2017)
– Funkčný strečing “B” – IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Mgr. Peter Zbyněk
(Trnava 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 1 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 2 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– 3S Diagnostika Terapia spúšťacích bodov (trigger points) – Core Training Martin
Snášel, (Dubnica nad Váhom 2018)
– Zdravo a Fit – Mgr.Daniel Pejčoch, (B.Bystrica 2018)
– Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia a náprava v tréningoch, Core Training, Martin Snášel (Bratislava 2019)
– 3. medzinárodná konferencia fyzio a šport (Bratislava 2020)
OSOBNÉ VÝKONY
– Silový trojboj RAW: 3.miesto (SK rekord bench press) Majstrovstvá Slovenska
Žilina (apríl 2018)
– Bench press RAW: 1.miesto Majstrovstvá Slovenska(SK rekord), Michalovce
(október 2018)
KONTAKT
Email: marek.kaniansky@gmail.com
Tel. : +421 904 172 603

Marek Kanianský

Bc. Marek Kaniansky

O MNE
Študoval som kondičné trénerstvo na filozofickej fakulte univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Aktívne som hrával ľadový hokej a futbal. Trénujem za účelom
zlepšenia zdravia a kondície. Kondičné tréningy a prípravy špecifické pre daný šport osobitne. Preferujem hybridné a cross kondičné tréningy.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Kondičný tréner IV. kval. stupňa
Tréner ľadového hokeja I. kval. stupňa
Futbalový tréner I. kval. stupňa
CHARAKTERISTIKA

Kondičný a silový tréner
Hokejový tréner
AthleteCross tréner
Tréner funkčného pohybu
Športová diagnostika a diagnostika pohybového aparátu
Rehabilitačné tréningy po zranení

WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
– Škola drepu (Banská Bystrica 2014)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Dubnica n. Váhom 2015)
– Hybrid training a programing (Bratislava 2015)
– Kurz techniky vzpierania (Žilina 2016)
– Movement seminár (Ostrava 2016)
– Athlete camp – crossfitový seminár (Žilina 2016)
– SM SYSTEM – AF Rehab, Andrej Foltýn (2017)
– Funkčný strečing “B” – IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Mgr. Peter Zbyněk
(Trnava 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 1 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– Komplexná diagnostika pohybového aparátu Level 2 – Core Training, Martin Snášel
(Praha 2017)
– 3S Diagnostika Terapia spúšťacích bodov (trigger points) – Core Training Martin
Snášel, (Dubnica nad Váhom 2018)
– Zdravo a Fit – Mgr.Daniel Pejčoch, (B.Bystrica 2018)
– Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia a náprava v tréningoch, Core Training, Martin Snášel (Bratislava 2019)
– 3. medzinárodná konferencia fyzio a šport (Bratislava 2020)
OSOBNÉ VÝKONY
– Silový trojboj RAW: 3.miesto (SK rekord bench press) Majstrovstvá Slovenska
Žilina (apríl 2018)
– Bench press RAW: 1.miesto Majstrovstvá Slovenska(SK rekord), Michalovce
(október 2018)
KONTAKT
Email: marek.kaniansky@gmail.com
Tel. : +421 904 172 603

Mgr. Dušan Chromý

O MNE
Študoval som na Masarykovej univerzite v Brne, odbor kondičný tréner. Ľadovému hokeju som sa venoval 25 rokov a z toho 11 rokov profesionálne.
Prešiel som všetkými mládežníckymi reprezentáciami, zahral som si aj na
svetovom pohári 20-ročných. Popritom som sa venoval rekreačne behu,
fitness a v poslednom čase preferujem ako formu prípravy athlete cross. Vo
svojich tréningoch sa snažím preferovať hlavne rozvoj sily: vytrvalostná,
hypertrofická, plyometrická, dynamická a maximálna. Aktuálne ma, ako
aktívneho pretekára, môžete stretnúť na crossfit-ových súťažiach.
ODBORNÉ ZAMERANIE
Bc. titul – Regenerácia a výživa v športe (Masarykova Univerzita,Brno)
Mgr. titul – Kondičný tréner, Učiteľ TV pre základné a stredné školy (Masarykova univerzita,
Brno)
Tréner ľadového hokeja – D-Licencia
Certifikát Mobilita – stabilita (Brno 2018)
CHARAKTERISTIKA
Kondičný a silový tréner
Príprava výživových plánov
Formovanie postavy
Rehabilitačný tréner
Kruhové tréningy
KONTAKT
Email: dusanch55@gmail.com
Tel. : +421 944 087 279

Dušan Chromý
Dušan Chromý

Mgr. Dušan Chromý

O MNE
Študoval som na Masarykovej univerzite v Brne, odbor kondičný tréner. Ľadovému hokeju som sa venoval 25 rokov a z toho 11 rokov profesionálne.
Prešiel som všetkými mládežníckymi reprezentáciami, zahral som si aj na
svetovom pohári 20-ročných. Popritom som sa venoval rekreačne behu,
fitness a v poslednom čase preferujem ako formu prípravy athlete cross. Vo
svojich tréningoch sa snažím preferovať hlavne rozvoj sily: vytrvalostná,
hypertrofická, plyometrická, dynamická a maximálna. Aktuálne ma, ako
aktívneho pretekára, môžete stretnúť na crossfit-ových súťažiach.
ODBORNÉ ZAMERANIE
Bc. titul – Regenerácia a výživa v športe (Masarykova Univerzita,Brno)
Mgr. titul – Kondičný tréner, Učiteľ TV pre základné a stredné školy (Masarykova univerzita,
Brno)
Tréner ľadového hokeja – D-Licencia
Certifikát Mobilita – stabilita (Brno 2018)
CHARAKTERISTIKA
Kondičný a silový tréner
Príprava výživových plánov
Formovanie postavy
Rehabilitačný tréner
Kruhové tréningy
KONTAKT
Email: dusanch55@gmail.com
Tel. : +421 944 087 279

Ján Opálený

Mgr. Ján Opálený

O MNE
Som absolvent magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport, Fakulta
sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno. Šport sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života už od raného detstva. Súťažne
som sa venoval futbalu, karate a gymnastike. Viac ako súťažný, ma však zaujal šport rekreačný, hlavne radosť z pohybu a jeho prínos pre zdravie človeka. Týmto spôsobom sa venujem hlavne silovo dynamickým športom, ako bojové a silové športy.
V súčasnosti svoje tréningy zameriavam na všeobecnú kondičnú prípravu, hlavne jej
silovú zložku, s dôrazom na technicky správne prevedený pohyb, pre čo najlepšie
zdravie pohybového aparátu.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
Certifikovaný DNS tréner
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification
Functional Movement System Level 1
CHARAKTERISTIKA

Silovo-kondičný tréning so zameraním na zdravý a funkčný pohyb
Kondičný a silový tréner
Tréning DNS založený na princípoch vývojovej kineziológie
Poradenstvo pre výživu
Diagnostika pohybového aparátu
Tréning hlbokého stabilizačného systému
WORKSHOPY/ ODBORNÉ SEMINÁRE
Fitness assessment and management, performance analysis (semestrálne štúdium na
University of South Wales, Veľká Británia)
DNS sportovní kurz I (Prague rehabilitation school, Praha)
DNS sportovní kurz II (Prague rehabilitation school, Bratislava)
DNS sportovní kurz III (Prague rehabilitation school, Praha)
Phase 1 Strength & Conditioning Certification (Elite peformance institute, Bratislava)
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification, (Elite peformance institute,
Bratislava)
Functional movement screen level 1 (Functional movement systems, Praha)
Core level 1 (Core training, Praha)
Core level 2 (Core training, Praha)
Core level 3 (Core training, Praha)
Funkčný dynamický strečing (Core Training, Praha)
Funkčná stabilizácia lopatiek (Core Training, Praha)
Mŕtvy ťah, drep, bench press (Core Training, Praha)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
Mobilita a stabilita vo fitness (IQ Pohyb, Trnava)
Enter the kettlebell (Girja – Hardstyle gym, Brno)
Kurz pokročilých kettlebell cvikov (Girja – Hardstyle Gym, Brno)
Základný kurz techniky vzpierania (Extreme park, Žilina)
Poradca pre výživu (Nutris, Praha)
Doplnky stravy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Základné výživové postupy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Ramenný kĺb – diagnostika, prevencia, náprava Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia,
náprava (Core Training Praha)
KONTAKT
Email: opaleny.jan@gmail.com
Tel. : +421 907 044 114

Ján Opálený

Mgr. Ján Opálený

O MNE
Som absolvent magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport, Fakulta
sportovních studií, Masarykova Univerzita, Brno. Šport sa stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života už od raného detstva. Súťažne
som sa venoval futbalu, karate a gymnastike. Viac ako súťažný, ma však zaujal šport rekreačný, hlavne radosť z pohybu a jeho prínos pre zdravie človeka. Týmto spôsobom sa venujem hlavne silovo dynamickým športom, ako bojové a silové športy.
V súčasnosti svoje tréningy zameriavam na všeobecnú kondičnú prípravu, hlavne jej
silovú zložku, s dôrazom na technicky správne prevedený pohyb, pre čo najlepšie
zdravie pohybového aparátu.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
Certifikovaný DNS tréner
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification
Functional Movement System Level 1
CHARAKTERISTIKA

Silovo-kondičný tréning so zameraním na zdravý a funkčný pohyb
Kondičný a silový tréner
Tréning DNS založený na princípoch vývojovej kineziológie
Poradenstvo pre výživu
Diagnostika pohybového aparátu
Tréning hlbokého stabilizačného systému
WORKSHOPY/ ODBORNÉ SEMINÁRE
Fitness assessment and management, performance analysis (semestrálne štúdium na
University of South Wales, Veľká Británia)
DNS sportovní kurz I (Prague rehabilitation school, Praha)
DNS sportovní kurz II (Prague rehabilitation school, Bratislava)
DNS sportovní kurz III (Prague rehabilitation school, Praha)
Phase 1 Strength & Conditioning Certification (Elite peformance institute, Bratislava)
EPI Phase 1 and 2 Strength & Conditioning Certification, (Elite peformance institute,
Bratislava)
Functional movement screen level 1 (Functional movement systems, Praha)
Core level 1 (Core training, Praha)
Core level 2 (Core training, Praha)
Core level 3 (Core training, Praha)
Funkčný dynamický strečing (Core Training, Praha)
Funkčná stabilizácia lopatiek (Core Training, Praha)
Mŕtvy ťah, drep, bench press (Core Training, Praha)
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
Mobilita a stabilita vo fitness (IQ Pohyb, Trnava)
Enter the kettlebell (Girja – Hardstyle gym, Brno)
Kurz pokročilých kettlebell cvikov (Girja – Hardstyle Gym, Brno)
Základný kurz techniky vzpierania (Extreme park, Žilina)
Poradca pre výživu (Nutris, Praha)
Doplnky stravy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Základné výživové postupy vo fitness (Fitness Institut, Brno)
Ramenný kĺb – diagnostika, prevencia, náprava Bedrový kĺb – diagnostika, prevencia,
náprava (Core Training Praha)
KONTAKT
Email: opaleny.jan@gmail.com
Tel. : +421 907 044 114

Jozef Šovčík

O MNE
Strava a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a len spolu nám dokážu
udržať zdravie na vysokej úrovni. Skvalitnenie týchto dvoch faktorov nám prinesie
želané výsledky v podobe zdravého a funkčného tela. Jedno bez druhého nefunguje
a očakávané výsledky nemusia prísť. Len poctivý prístup k obidvom týmto pilierom
zdravia nám zaručene prinesie výsledky. Tento životný štýl sa snažím aplikovať
v každodennej praxi so svojimi klientami.
Medzi moje najobľúbenejšie voľnočasové aktivity patrí beh. Behám odmalička a čím
dlhšie trate tým lepšie. Medzi moje osobné úspechy radím odbehnutie Rajeckého
maratónu a niekoľkých polmaratónov. Medzi moje ďalšie aktivity patrí futbal
(výkonnostná úroveň), tenis, plážový volejbal (rekreačne). V tréningu, prípadne pri
cvičení u rekreačného športovca, by podľa mňa malo byť na prvom mieste zdravie.
Preto sa aj ja osobne venujem pohybovým aktivitám, ktoré mi prinášajú radosť,
rozvíjajú moju kondíciu a psychicky si pri nich oddýchnem a doplním energiu na iné
aktivity v mojom živote.
CERTIFIKÁTY
Tréner I. stupňa so špecializáciou futbal (OBLFZ Prievidza 2011)
Tréner UEFA B (ZSFZ Nitra 2013)
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (SAKT Banská Bystrica 2014)
Technika vo vzpieraní (eXTREME PARK Žilina 2016)
Complex core certificate LEVEL 1 – Core Mobilisation and Stabilisation
(COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 2 – Upper Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 3 – Lower Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Trigger Points (ZAMAS Martin 2018)
Univerzita Performance Lifestyle/Posvätná cesta genetiky (Adam Česlík Praha 2018)
SEMINÁRE, PREDNÁŠKY
CORE LEVEL 1 (CORETRAINING Martin Snášel – Brno 2016)

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 1 (CORETRAINING
Martin Snášel – Zvolen 2017)
Bedrový kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Ramenný kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Moderné trendy v stravovaní (Risebyperformance Adam Česlík – Ostrava 2016)
Taktický prístup ku strave a kalóriám (Fitclan – Trnava 2018)
Biohacking (Risebyperformance Adam Česlík – Praha 2019

CHARAKTERISTIKA

Kondičný a silový tréner
Rozvoj HSSP/CORE
Rehabilitačný tréner
Výživové poradenstvo v športe
Kondičná príprava v športe
Tréningy na odstránenie svalových dysbalancií
Predoperačná pohybová príprava
Tréningy rekreačných a výkonnostných bežcov (technika behu, silová príprava)

KONTAKT
Email: profisportsjozefsovcik@gmail.com
Tel. : +421 907 053 268

Jozef Šovčík
Jozef Šovčík

Jozef Šovčík

O MNE
Strava a pohyb sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a len spolu nám dokážu
udržať zdravie na vysokej úrovni. Skvalitnenie týchto dvoch faktorov nám prinesie
želané výsledky v podobe zdravého a funkčného tela. Jedno bez druhého nefunguje
a očakávané výsledky nemusia prísť. Len poctivý prístup k obidvom týmto pilierom
zdravia nám zaručene prinesie výsledky. Tento životný štýl sa snažím aplikovať
v každodennej praxi so svojimi klientami.
Medzi moje najobľúbenejšie voľnočasové aktivity patrí beh. Behám odmalička a čím
dlhšie trate tým lepšie. Medzi moje osobné úspechy radím odbehnutie Rajeckého
maratónu a niekoľkých polmaratónov. Medzi moje ďalšie aktivity patrí futbal
(výkonnostná úroveň), tenis, plážový volejbal (rekreačne). V tréningu, prípadne pri
cvičení u rekreačného športovca, by podľa mňa malo byť na prvom mieste zdravie.
Preto sa aj ja osobne venujem pohybovým aktivitám, ktoré mi prinášajú radosť,
rozvíjajú moju kondíciu a psychicky si pri nich oddýchnem a doplním energiu na iné
aktivity v mojom živote.
CERTIFIKÁTY
Tréner I. stupňa so špecializáciou futbal (OBLFZ Prievidza 2011)
Tréner UEFA B (ZSFZ Nitra 2013)
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (SAKT Banská Bystrica 2014)
Technika vo vzpieraní (eXTREME PARK Žilina 2016)
Complex core certificate LEVEL 1 – Core Mobilisation and Stabilisation
(COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 2 – Upper Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Complex core certificate LEVEL 3 – Lower Extremities and Core – Mobilisation and
Stabilisation (COMPLEXCORE GmbH Salzburg/Bratislava 2017)
Trigger Points (ZAMAS Martin 2018)
Univerzita Performance Lifestyle/Posvätná cesta genetiky (Adam Česlík Praha 2018)
SEMINÁRE, PREDNÁŠKY
CORE LEVEL 1 (CORETRAINING Martin Snášel – Brno 2016)

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 1 (CORETRAINING
Martin Snášel – Zvolen 2017)
Bedrový kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Ramenný kÍb/diagnostika, prevencia a náprava v tréningu (CORETRAINING Martin
Snášel – Prešov 2019)
Moderné trendy v stravovaní (Risebyperformance Adam Česlík – Ostrava 2016)
Taktický prístup ku strave a kalóriám (Fitclan – Trnava 2018)
Biohacking (Risebyperformance Adam Česlík – Praha 2019

CHARAKTERISTIKA

Kondičný a silový tréner
Rozvoj HSSP/CORE
Rehabilitačný tréner
Výživové poradenstvo v športe
Kondičná príprava v športe
Tréningy na odstránenie svalových dysbalancií
Predoperačná pohybová príprava
Tréningy rekreačných a výkonnostných bežcov (technika behu, silová príprava)

KONTAKT
Email: profisportsjozefsovcik@gmail.com
Tel. : +421 907 053 268

Peter Bezuška

Peter Bezuška

O MNE
Bojovým športom sa venujem už 15 rokov. Súťažne som sa venoval boxu, kickboxu a
thajskému boxu. Som držiteľom jednej zlatej medaile z Majstrovstiev Slovenska v
boxe a troch zlatých medailí v kickboxe. Bol som reprezentant Slovenska v kickboxe.
Momentálne sa týmto bojovým športom venujem už len rekreačne. Momentálne sa
venujem MMA a vzpieraniu na budovanie sily. Hlavným cieľom môjho tréningu je,
aby som bol zdravý, silný a funkčný do normálneho života. Hlavnou náplňou mojich
tréningov pre klientov je osvojenia si základných techník boxu a kickboxu, budovanie
kondície, zosilnenie tela a odreagovanie sa od každodenných povinností.

ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner I. kval. stupňa
Tréner kickboxu I. kval. stupňa
CHARAKTERISTIKA

Kruhové tréningy
Tréningy zamerané na formovanie postavy
Tréningy stand-upových bojových športov
KONTAKT
Email: bezuska.peter@gmail.com
Tel. : +421 907 431 048

Peter Bezuška

Peter Bezuška

O MNE
Bojovým športom sa venujem už 15 rokov. Súťažne som sa venoval boxu, kickboxu a
thajskému boxu. Som držiteľom jednej zlatej medaile z Majstrovstiev Slovenska v
boxe a troch zlatých medailí v kickboxe. Bol som reprezentant Slovenska v kickboxe.
Momentálne sa týmto bojovým športom venujem už len rekreačne. Momentálne sa
venujem MMA a vzpieraniu na budovanie sily. Hlavným cieľom môjho tréningu je,
aby som bol zdravý, silný a funkčný do normálneho života. Hlavnou náplňou mojich
tréningov pre klientov je osvojenia si základných techník boxu a kickboxu, budovanie
kondície, zosilnenie tela a odreagovanie sa od každodenných povinností.

ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner I. kval. stupňa
Tréner kickboxu I. kval. stupňa
CHARAKTERISTIKA

Kruhové tréningy
Tréningy zamerané na formovanie postavy
Tréningy stand-upových bojových športov
KONTAKT
Email: bezuska.peter@gmail.com
Tel. : +421 907 431 048

Mgr. Ivan Daumer

O MNE
Absolvoval som štúdium telovýchovy a šport na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na fitness a kondičný tréning. Od detstva som sa aktívne venoval hádzanej, kde sme sa ako tým HK kúpele Bojnice stali aj vicemajstrami Slovenska. Neskôr som sa začal venovať fitnessu, silovému a kondičnému tréningu, ktorý som sa rozhodol študovať aj na vysokej škole. Medzi moje najväčšie úspechy by som zaradil 1. miesto na MČR v atletickom fitness v roku 2015. Moje tréningy sú zamerané na celkové zlepšenie fyzických schopností športovcov alebo cvičencov s individuálnym prístupom, maximalizovanie silovej zložky, na správne prevedenie pohybov, držanie tela, celkové zlepšenie zdravia a kondície. Preferujem tréningy s vlastnou váhou tela, voľnými váhami a s crossfitovými prvkami. Vediem lekcie skupinových TRX tréningov.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Tréner fitness a kulturistiky 1.kval. stupňa
Tréner fitness a kulturistiky 2.kval. stupňa
Kondičný tréner I. Kvalifikačného stupňa
CHARAKTERISTIKA
Kondičný a silový tréner
Individuálna príprava športovcov
Diagnostika a náprava pohybového aparátu
Tréner Fitness zameraný na funkčný a zdravý tréning
Tréner TRX
Všeobecná pohybová príprava detí a mládeže
WORKSHOPY/ODBORNÉ SEMINÁRE
Škola drepu (Fsps Brno, 2018)
Hlboký stabilizačný systém (Fsps Brno, 2018)
seminár techniky vzpierania IWF (Brno, 2019)
seminár diagnostika pohybového aparátu (Fsps Brno, 2017)
seminár Teorie sportovního tréningu I, II (Fsps Brno, 2017,2018)
seminár Základy sportovní výživy (Brno, 2018)

KONTAKT
Email: ivan.daumer2193@gmail.com
Tel. : +421 944 243 060

Ivan Daumer
Ivan Daumer

Mgr. Ivan Daumer

O MNE
Absolvoval som štúdium telovýchovy a šport na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na fitness a kondičný tréning. Od detstva som sa aktívne venoval hádzanej, kde sme sa ako tým HK kúpele Bojnice stali aj vicemajstrami Slovenska. Neskôr som sa začal venovať fitnessu, silovému a kondičnému tréningu, ktorý som sa rozhodol študovať aj na vysokej škole. Medzi moje najväčšie úspechy by som zaradil 1. miesto na MČR v atletickom fitness v roku 2015. Moje tréningy sú zamerané na celkové zlepšenie fyzických schopností športovcov alebo cvičencov s individuálnym prístupom, maximalizovanie silovej zložky, na správne prevedenie pohybov, držanie tela, celkové zlepšenie zdravia a kondície. Preferujem tréningy s vlastnou váhou tela, voľnými váhami a s crossfitovými prvkami. Vediem lekcie skupinových TRX tréningov.
ODBORNÉ ZAMERANIE

Tréner fitness a kulturistiky 1.kval. stupňa
Tréner fitness a kulturistiky 2.kval. stupňa
Kondičný tréner I. Kvalifikačného stupňa
CHARAKTERISTIKA
Kondičný a silový tréner
Individuálna príprava športovcov
Diagnostika a náprava pohybového aparátu
Tréner Fitness zameraný na funkčný a zdravý tréning
Tréner TRX
Všeobecná pohybová príprava detí a mládeže
WORKSHOPY/ODBORNÉ SEMINÁRE
Škola drepu (Fsps Brno, 2018)
Hlboký stabilizačný systém (Fsps Brno, 2018)
seminár techniky vzpierania IWF (Brno, 2019)
seminár diagnostika pohybového aparátu (Fsps Brno, 2017)
seminár Teorie sportovního tréningu I, II (Fsps Brno, 2017,2018)
seminár Základy sportovní výživy (Brno, 2018)

KONTAKT
Email: ivan.daumer2193@gmail.com
Tel. : +421 944 243 060

Michal Beláň

Mgr. Michal Beláň

O MNE
Absolvoval som štúdium na katedre telesnej výchovy a športu, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venujem sa vzpieraniu a som už niekoľko násobný Majster Slovenska mužov,
dorastencov a juniorov a som účastníkom Majstrovstiev Sveta a
Majstrovstiev Európy vo vzpieraní. Športom žijem od detstva a rekreačne sa venujem futbalu, hokeju, fitness a snowboardingu. Ako správny športovec mám rád všetky športy. Obsahom mojich tréningov je zameranie sa na silu, kondíciu,
koncentrovanie a záber na celé telo.
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
ODBORNÉ ZAMERANIE
Tréner vzpierania -IV. stupeň
Tréner vzpierania pre CrossFIT
Kondičný silový tréner
Výživový poradca pre športovcov
CHARAKTERISTIKA
Vzpieračské tréningy
Kondično – silové tréningy
Funkčný tréning
Rozvoj pohybových schopností v športoch
Tréningy zamerané na formovanie postavy
KONTAKT
Email: belanmichal99@gmail.com
Tel. : +421 907 722 757

Michal Beláň

Mgr. Michal Beláň

O MNE
Absolvoval som štúdium na katedre telesnej výchovy a športu, univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venujem sa vzpieraniu a som už niekoľko násobný Majster Slovenska mužov,
dorastencov a juniorov a som účastníkom Majstrovstiev Sveta a
Majstrovstiev Európy vo vzpieraní. Športom žijem od detstva a rekreačne sa venujem futbalu, hokeju, fitness a snowboardingu. Ako správny športovec mám rád všetky športy. Obsahom mojich tréningov je zameranie sa na silu, kondíciu,
koncentrovanie a záber na celé telo.
WORKSHOP/ODBORNÉ SEMINÁRE
Komplexná diagnostika pohybového aparátu level 1 (Core Training, Praha)
ODBORNÉ ZAMERANIE
Tréner vzpierania -IV. stupeň
Tréner vzpierania pre CrossFIT
Kondičný silový tréner
Výživový poradca pre športovcov
CHARAKTERISTIKA
Vzpieračské tréningy
Kondično – silové tréningy
Funkčný tréning
Rozvoj pohybových schopností v športoch
Tréningy zamerané na formovanie postavy
KONTAKT
Email: belanmichal99@gmail.com
Tel. : +421 907 722 757

Mgr. Viktor Štefanech

O MNE
Študoval som trénerstvo ľadového hokeja na Fakulte telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave. V minulosti som hrával hokej na profesionálnej úrovni. Momentálne pôsobím ako
kondičný tréner a aj ako tréner ľadového hokeja. Vo svojom voľnom čase sa venujem
silovo-kondičným cvičeniam a mnohým ďalším športom.
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
Kondičný tréner II. kval. stupňa
Trénerstvo ľadového hokeja
CHARAKTERISTIKA
Kondičné tréningy
Kruhové tréningy
Funkčné tréningy
Tréner ľadového hokeja
Tréningy so špeciálnym zameraním (sila, svalová hmota, formovanie postavy, redukcia hmotnosti,..)
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Certifikát – škola drepu – SAKT BB
Certifikát – hlboký stabilizačný systém – SAKT BB
Certifikát – biomechanické zákonitosti spierania – SAKT BB
Certifikát – Inovácia metód v kondičnom tréningu – SAKT BB

KONTAKT
Email: viktorstefanech@gmail.com
Tel. : +421 907 072 300

Viktor Štefanech
Viktor Štefanech

Mgr. Viktor Štefanech

O MNE
Študoval som trénerstvo ľadového hokeja na Fakulte telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave. V minulosti som hrával hokej na profesionálnej úrovni. Momentálne pôsobím ako
kondičný tréner a aj ako tréner ľadového hokeja. Vo svojom voľnom čase sa venujem
silovo-kondičným cvičeniam a mnohým ďalším športom.
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner
Výživový poradca pre šport
Kondičný tréner II. kval. stupňa
Trénerstvo ľadového hokeja
CHARAKTERISTIKA
Kondičné tréningy
Kruhové tréningy
Funkčné tréningy
Tréner ľadového hokeja
Tréningy so špeciálnym zameraním (sila, svalová hmota, formovanie postavy, redukcia hmotnosti,..)
WORKSHOPY / ODBORNÉ SEMINÁRE
Certifikát – škola drepu – SAKT BB
Certifikát – hlboký stabilizačný systém – SAKT BB
Certifikát – biomechanické zákonitosti spierania – SAKT BB
Certifikát – Inovácia metód v kondičnom tréningu – SAKT BB

KONTAKT
Email: viktorstefanech@gmail.com
Tel. : +421 907 072 300

Eva Matoušková

O MNE
Som bývalá rýchlostná kajakárka, aktívna vo svete fitness už viac než 18 rokov. Aktuálne sa venujem promotérstvu, zároveň pôsobím ako reprezentačná trénerka žien a rozhodkyňa naturálnej kulturistiky a fitness. Som viceprezidentkou slovenskej naturálnej kulturistiky a fitness ICN COMPETE SLOVAKIA a európska delegátka pre amer.federaciu WFA. Patrím medzi klenoty fitness za dlhoročný športový prínos, som v knihe osobností Českej a Slovenskej republiky a som víťazkou mnohých medzinárodných a Amerických súťaží.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

Dvojnásobná majsterka sveta
Vicemajsterka sveta a Európy
Niekoľkonásobná víťazka majstrovstiev Slovenska
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner I.stupňa
Trénerka world jumpingu
Trénerka efit tréningov
CHARAKTERISTIKA
Promotérstvo
Príprava na fitness súťaže
Odbúravanie tukuaFormovanie postavy
Nárast svalovej hmoty
KONTAKT
Email: matouskova.ewa@gmail.com
Tel. : +421 905 322 485

Eva Matoušková

O MNE
Som bývalá rýchlostná kajakárka, aktívna vo svete fitness už viac než 18 rokov. Aktuálne sa venujem promotérstvu, zároveň pôsobím ako reprezentačná trénerka žien a rozhodkyňa naturálnej kulturistiky a fitness. Som viceprezidentkou slovenskej naturálnej kulturistiky a fitness ICN COMPETE SLOVAKIA a európska delegátka pre amer.federaciu WFA. Patrím medzi klenoty fitness za dlhoročný športový prínos, som v knihe osobností Českej a Slovenskej republiky a som víťazkou mnohých medzinárodných a Amerických súťaží.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

Dvojnásobná majsterka sveta
Vicemajsterka sveta a Európy
Niekoľkonásobná víťazka majstrovstiev Slovenska
ODBORNÉ ZAMERANIE
Kondičný tréner I.stupňa
Trénerka world jumpingu
Trénerka efit tréningov
CHARAKTERISTIKA
Promotérstvo
Príprava na fitness súťaže
Odbúravanie tuku
Formovanie postavy
Nárast svalovej hmoty
KONTAKT
Email: matouskova.ewa@gmail.com
Tel. : +421 905 322 485

Ivan Ondrejovič

O MNE
ODBORNÉ ZAMERANIE

Fitnes tréner 1. kvalifikačného stupňa

CHARAKTERISTIKA

základné cviky a ich správna technika
naberanie a rysovanie svalovej hmoty
poradenstvo v redukcii hmotnosti
výživové poradenstvo
vypracovanie kaloricky vyvážených jedálničkov priamo na mieru klienta
vypracovanie tréningových plánov a poradenstvo v oblasti fitness
20 ročné skúsenosti v metodike kulturistického tréningu
individuálny prístup ku klientom

KONTAKT
Email: ondrejovic@hotmail.com
Tel. : +421 950 730 608
Instagram: bigivko1

Ivan Ondrejovič

O MNE
ODBORNÉ ZAMERANIE

Fitnes tréner 1. kvalifikačného stupňa

CHARAKTERISTIKA

základné cviky a ich správna technika
naberanie a rysovanie svalovej hmoty
poradenstvo v redukcii hmotnosti
výživové poradenstvo
vypracovanie kaloricky vyvážených jedálničkov priamo na mieru klienta
vypracovanie tréningových plánov a poradenstvo v oblasti fitness
20 ročné skúsenosti v metodike kulturistického tréningu
individuálny prístup ku klientom

KONTAKT
Email: ondrejovic@hotmail.com
Tel. : +421 950 730 608
Instagram: bigivko1

Alexandra Hutárová

O MNE
Športu sa venujem od detstva, začínala som gymnastikou, neskôr dlhoročnými tréningmi v Karate clube Prievidza, až neskôr moje kroky viedli do fitness centra, kde pôsobím doteraz. Je to moja práca, koníček, vášeň a láska zároveň.
Svojim klientom sa snažím nastaviť nielen niekoľkomesačnú diétu, či tréning, ale naučiť ich brať fitness ako trvácnu súčasť života a to nielen v rámci pohybu, ale aj v kuchyni.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

1. Miesto Majstrovstvá ČR Sport Model
2. Miesto Majstrovstvá SR Sport Model
2. Miesto Victoria Natural Cup Sport Model
3. Miesto Power Fit Natural Cup Sport Model

ODBORNÉ ZAMERANIE
Certifikovaná trénerka II.stupňa
Osobné a skupinové tréningy
Redukcia hmotnosti a naberanie svalstva
Úprava stravovania, jedálničkov podľa potreby klienta a celková úprava stravovacích návykov
Tabata cvičenie
Online poradenstvo

KONTAKT
Tel. : +421 915 579 171

Alexandra Hutárová

O MNE
Športu sa venujem od detstva, začínala som gymnastikou, neskôr dlhoročnými tréningmi v Karate clube Prievidza a až následne moje kroky viedli do fitness centra, kde pôsobím doteraz. Je to moja práca, koníček, vášeň a láska zároveň.
Svojim klientom sa snažím nastaviť nielen niekoľkomesačnú diétu, či tréning, ale naučiť ich brať fitness ako trvácnu súčasť ich života a to nielen v rámci pohybu, ale aj v kuchyni.
DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

1. Miesto Majstrovstvá ČR Sport Model
2. Miesto Majstrovstvá SR Sport Model
2. Miesto Victoria Natural Cup Sport Model
3. Miesto Power Fit Natural Cup Sport Model

ODBORNÉ ZAMERANIE
Certifikovaná trénerka II.stupňa
Osobné a skupinové tréningy
Redukcia hmotnosti a naberanie svalstva
Úprava stravovania, jedálničkov podľa potreby klienta a celková úprava stravovacích návykov
Tabata cvičenie
Online poradenstvo

KONTAKT
Tel. : +421 915 579 171